Utbildning och kapacitetsuppbyggnad | WEXSUS
Breadcrumb

Utbildning och kapacitetsuppbyggnad

Vi erbjuder utbildning och kapacitetsuppbyggnad för lokala myndigheter, samhällsgrupper och andra intressenter. Vi arbetar också för att knyta ihop utbildningar för studenter och doktorander med näringsliv och offentliga aktörer. Genom att stärka alla dessa gruppers kunskaper och kapacitet, skapar vi förutsättningar för långsiktig hållbarhet och robust samhällsutveckling.

Vi erbjuder både egna initiativ och lyfter specifika utbildningssatsningar från våra ägare och partner. Dessa är utformade för att främja samverkan med näringslivet, offentliga sektorn och andra aktörer.

Just Transitions - för en rättvis klimatomställning

Forskarskolan Just Transitions samlar kompetens kring bland annat styrning, omställning, design, urban rättvisa, och transdisciplinära och gränsöverskridande forskningssamarbeten, för att bygga de kunskaper, metoder och kompetenser som behövs för att realisera en rättvis klimatomställning på urban och regional nivå. Fokus läggs på offentliga organisationers möjligheter att möjliggöra sådan utveckling. Just Transitions leds från Linköpings universitet i samarbete med Urban Futures som Wexsus är värd för.

Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande bygger på att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället och att teoretisk och praktisk kunskap är lika betydelsefulla. Detta präglar all verksamhet på Högskolan Väst. Arbetsintegrerat lärande har utvecklats från att initialt rört pedagogisk utveckling kopplat till utbildningsverksamheten, till att nu också vara ett viktigt och angeläget forskningsområde liksom ett område för egen forskarutbildning.

Challenge Lab

Challenge Lab vid Chalmers tekniska högskola är en utmaningsdriven innovations- och samskapande arena som syftar till att stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle. I examenslaboratoriet möts studenter med olika utbildnings- och kulturell bakgrund i examensarbeten med syfte att stödja systemomvandling.

SDG Academy

Som värdar för den nordiska delen av Sustainable Development Solutions Network (SDSN Northern Europe), är Wexsus stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningsresurser för att främja hållbar utveckling i regionen. SDSN:s utbildningsplattform heter SDG Academy och erbjuder utbildningar som är utformade för att stärka kunskap och kapacitet hos lokala myndigheter, samhällsgrupper och andra intressenter. Genom vårt värdskap har vi både möjlighet att bidra till SDG Academy med egenutvecklade utbildningar och ta del av deras breda utbud av kurser och resurser.