Länkstig

Hållbar utveckling tillsammans

Välkommen att bli en del av vår samverkansarena! Under 2024 kommer vi att utveckla oss som mötesplats och portalfunktion samt fila på våra erbjudanden. Utforska redan nu vad som är på gång och följ med på vår gemensamma resa mot omställning till ett hållbart samhälle.

Träffas och nätverka!

Upptäck möjligheterna hos vår verksamhet genom att delta i och dra nytta av våra gränsöverskridande möten, nätverk, samverkansprojekt och partnerskap för hållbar utveckling. Hos oss strävar vi efter att inkludera olika perspektiv för att skapa en holistisk syn på hållbar utveckling.

Använd kunskap!

Ta del av och använd kunskap från akademin och andra samhällsaktörer för att stödja en hållbar omställning. Vi gör kunskap tillgänglig och kommunicerar den på ett sätt som underlättar utbyte och gemensamt skapande av ny kunskap.

Testa verktyg!

Utforska olika verktyg som underlättar kunskapsutbyte och samverkansprocesser för hållbar utveckling. Våra digitala verktyg, checklistor och andra metoder finns till för att stödja dig. Våra medarbetare kan också assistera med projektledning och facilitering genom samskapande metoder.

Kontakta oss!

Använd vår verksamhet som din ingång och kontaktyta till akademin. Vi kan ge dig överblick över kunskap, kompetens och aktiviteter inom samverkan för hållbar utveckling hos våra lärosäten och partner. Våra medarbetare står redo att besvara dina frågor och hjälper dig att hitta rätt kontaktperson.