Hem | WEXSUS

Heja dig som arbetar för ett hållbart Västsverige! Här på vår webbplats samlar och koordinerar vi olika insatser, resurser och aktörer för att stötta dig i ditt arbete. I det personliga mötet skapar vi kontakter och utvecklar relationer mellan alla samhällssektorer för att med kunskap som grund stärka samhällets förmåga att ställa om. Välkommen till Wexsus!

Genom att samla och dela kunskap, forskning, verktyg och bästa praxis från olika källor och sammanhang strävar vi efter att skapa en dynamisk och interaktiv plattform för alla som är engagerade i hållbarhetsfrågor.

Vår personal är också en resurs

Vi knyter kontakter, skapar relationer och lotsar dig till rätt personer och resurser.

Läs mer om våra ägare och partners

Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling är en samverkansarena som drivs gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Organisatoriskt tar vi avstamp i akademin men i vårt arbete välkomnar vi alla.