Hem | WEXSUS

Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling är en samverkansarena som drivs gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Vi skapar kontakter och utvecklar relationer mellan alla samhällssektorer för att med kunskap som grund tillsammans stärka samhällets förmåga att ställa om.