Organisation och styrning | WEXSUS
Länkstig

Organisation och styrning

Nexus betyder förbindelse eller samband och det är just det som Wexsus ska göra – skapa relationer och utbyta kunskap mellan aktörer från alla samhällssektorer. Organisatoriskt tar vi avstamp i akademin men i vårt arbete välkomnar vi alla.

Ägarskap

Wexsus är ett konsortium bestående av ägarna Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Det högsta beslutande organet utgörs av Wexsus stämma som består av de tre rektorerna. 

Partnerskap

Västra Götalandsregionen är medgrundande partner till Wexsus. Det innebär att Västra Götalandsregionen ingår i Wexsus styrgrupp tillsammans med de tre ägarlärosätena. Förutom avtalet med Västra Götalandsregionen, som löper under en treårsperiod, är andra avtal med associerade partner till Wexsus på gång för att stärka samverkan för en hållbar omställning ytterligare. Även aktörer inom andra samhällssektorer som näringslivet och idéburen sektor kommer att ges möjlighet att ingå olika former av partnerskap.

Medgrundande partner

Associerad partner

Styrning

Styrgruppen ska tillsammans med föreståndaren verka för att Wexsus utvecklas i enlighet med verksamhetsidén och verksamhetsuppdraget. Styrgruppen består av en representant från varje ägarlärosäte samt en representant från Västra Götalandsregionen. 

Styrgruppen består av: 

  • Mats Lundqvist, Vicerektor för nyttiggörande, Chalmers
  • Mette Sandoff, Vicerektor för campusutveckling och internationalisering, Göteborgs universitet 
  • Lena Lindhé, Rektorsråd för samverkan, Högskolan Väst 
  • Anders Carlberg, Strateg, Avdelning Forskning, omställning och kompetens, Västra Götalandsregionen

Kanslifunktion

Föreståndaren har det strategiska och operativa ansvaret för Wexsus verksamhet och leder den dagliga verksamheten för kansliet.

Wexsus kansli finns på Aschebergsgatan 44 i Göteborg, där det arbetar ca 25 personer.