Vår historia | WEXSUS
Länkstig

Vår historia

Wexsus är en ny verksamhet men med en historia som började på 1990-talet. Redan då var samarbete i fokus – och det bara växer!

Idén till en västsvensk samverkansarena uppstod i alliansen ”Lärosäten Väst” för att konkretisera det gemensamma arbetet för hållbar utveckling. Alliansen består av sex lärosäten i Västsverige: Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University.  

I juni 2023 beslutade tre av lärosätena att bilda ett konsortium med arbetsnamnet ”Västsvensk arena för hållbar utveckling”. Rektorerna för Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst skrev då under ett gemensamt konsortieavtal som innebär att de tre lärosäten är jämbördiga ägare till arenan, men att andra aktörer erbjuds att bli partner. Avtalet innebär att den nya arenans verksamhet ska inrikta sig på akademins samverkan med aktörer från alla samhällssektorer.  

Under hösten 2023 beslutades om att den västsvenska arenan ska heta Wexsus – West Sweden Nexus for Sustainable development, just för att fokusera på relationerna och sambanden mellan olika aktörer. Därför inbjuds även andra samhällsaktörer att ingå olika former av partnerskap med Wexsus. 

Sedan mitten av 1990-talet har Chalmers och Göteborgs universitet samarbetat inom miljövetenskap och hållbar utveckling. Först i form av Sektionen för miljövetenskap, sedan som GMV – Göteborgs miljövetenskapliga centrum som sedan bytte namn till Göteborgs centrum för hållbar utveckling. Vid årsskiftet 2023/24 uppgick GMV och dess verksamheter i Wexsus.