Om Wexsus | WEXSUS
Länkstig

Om Wexsus

Vi är Västsveriges nexus för hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör det.

Omställning till ett hållbart samhälle kräver helhetssyn och gemensamt agerande. Akademin har ett särskilt ansvar att värna och fördjupa kunskapen om hållbar utveckling. Men tillsammans med hela samhället kan nya kunskaper utvecklas och det vi redan vet kan komma till nytta.

Därför har Wexsus grundats som en samverkansarena för hållbar utveckling. Med kunskap som bas strävar vi efter långsiktiga och effektiva partnerskap. Hos oss möts människor från samhällets alla sektorer och gör verkstad. Förenade i idén att hållbara lösningar skapas tillsammans.

Nexus betyder förbindelse eller samband och det är just vad vi är och gör: en samverksarena som skapar kontakter och utvecklar relationer mellan olika samhällsaktörer.

Verksamhetsidé och uppdrag

Vår verksamhetsidé är att facilitera samverkan och skapa partnerskap för hållbar utveckling mellan akademin i Västsverige och andra samhällsaktörer. Tillsammans ska samarbetet utveckla, utbyta och nyttiggöra kunskap som stärker samhällets förmåga och kapacitet att ställa om till ett hållbart samhälle.

Kontakt

Har du frågor om vår verksamhet? Välkommen att kontakta oss!