Data och rapporter - kunskap ger insikter | WEXSUS
Länkstig

Data och rapporter - kunskap ger insikter

Tillsammans med andra vill vi utveckla, utbyta och nyttiggöra kunskap som stärker samhällets förmåga och kapacitet till en hållbar omställning. Här samlar vi en mångfald av resurser, inklusive rapporter, statistik, SDG-index och annan relevant data, som kan ge insikter och stödja informerade beslut inom området. Upptäck hur vi använder data för att förstå och främja omställningsarbetet i Västsverige och globalt.

Hur hänger allt ihop?

Genom att använda internationella källor kan Västsverige inte bara förbättra sina egna hållbarhetsinsatser utan också bidra till den globala kampen för hållbar utveckling.