Bli vår partner | WEXSUS
Länkstig

Bli vår partner

Vi tror på kraften i samverkan och därför söker vi partner som delar vår idé om att utveckla, utbyta och nyttiggöra kunskap som stärker samhällets förmåga och kapacitet till en hållbar omställning.

Varför bli partner med oss?

Gemensamma värderingar

Vi värderar hållbarhet högt och söker partners som vill bidra aktivt i omställningsarbetet.

Synlighet och exponering

Som partner får du ökad synlighet på vår webbportal och i våra kommunikationskanaler, vilket kan stärka ditt varumärke och visa ditt engagemang för hållbar utveckling.

Nätverksmöjligheter

Delta i våra evenemang och nätverksträffar där du kan knyta värdefulla kontakter med andra ledande aktörer inom hållbarhet.

Gemensam påverkan

Tillsammans kan vi skapa större genomslag och driva viktiga frågor som bidrar till en hållbar framtid.

Hur kan vi samarbeta?

Vi erbjuder två olika former av partnerskap som kan anpassas efter din organisations behov och mål:

Associerat partnerskap

För offentliga organisationer som vill samarbeta på en djupare nivå och vara med och utveckla nya projekt och initiativ.

Projektbaserat partnerskap

Samarbeta med oss på specifika projekt som ligger i linje med era hållbarhetsmål.