Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE) | WEXSUS
Bild
Foto: Unsplash
Länkstig

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
Varierande, 2024 års budget ca 250 000 sek
Projekttid
2012 - 2024
Projektägare
Göteborgs universitet, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

Finansiär
Västra Götalandsregionen, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Stiftelsen Richard C Malmstens minne (2019), Chalmers, Göteborgs universitet, Wexsus
Område
Hållbar utveckling
Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Kort beskrivning

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning kallas oftast WE som är en akronym för dess namn på engelska: Work and Employment Research Centre. Huvudmålsättningen är att stimulera forskning och forskningssamarbete kring hållbart arbete och sysselsättning, samt sprida forskningskunskap till omgivande samhället.

Främjar forskningssamarbete över gränser

En viktig uppgift för WE är att främja forskningssamarbete över disciplin-, fakultets-, universitets- och nationella gränser. WE ordnar regelbundet öppna seminarier för praktiker och forskare för att nå ut med forskningskunskap i samhället. WE har också genom åren erbjudit möjligheter till planeringsanslag för forskare som avser att söka medel för större projekt. 

Centrumbildningen skall vara en plattform för forskningssamarbete och kunskapsspridning genom att:

  • skapa kontaktytor mellan näringsliv, offentliga organisationer och universitet i frågor som rör arbete och sysselsättning
  • ordna öppna konferenser, seminarier, föreläsningar och hearings för forskare, beslutsfattare och allmänhet i aktuella frågor inom området
  • utgöra en expertpool för forsknings- och utvärderingsuppdrag
  • stödja framtagandet av ansökningar till nationella/internationella forskningsråd
  • stödja forskarstuderande inom området arbete och sysselsättning

Styrning och koordinering

WE leds av en föreståndare samt en styrgrupp med representanter ifrån alla högskolorna i Västsverige samt Västra Götalandsregionen. Styrgruppen sammanträder 2-3 gånger per år.  Centrumet var fram till och med 2023 organiserat inom Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) vid Göteborgs universitet och Chalmers. 2024 övergick GMV i Wexsus, från vilket WE har stöd med koordinering. 

Planeringsbidrag

WE har under åren erbjudit flera möjligheter till planeringsanslag för forskare som avser att söka medel för större projekt. Som ett resultat av detta och samarbetet inom WE:s styrgrupp har uppskattningsvis 28,5 miljoner kronor i forskningsmedel dragits in tack vara WE under 2020-talet.

Läs mer om pågående forskningsprojekt med koppling till WE nedan. 

Seminarier

WE anordnar med jämna mellanrum öppna seminarier för att sprida kunskap och skapa möjlighet till dialog mellan forskare och praktiker inom aktuella frågor som rör arbete och sysselsättning. Information om seminarier genomförda 2022-2024 hittar du nedan.