Sweden - West Africa Network for Education and Research Exchange (SWANEX) | WEXSUS
Länkstig

Sweden - West Africa Network for Education and Research Exchange (SWANEX)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
Wexsus

Finansiär
STINT, The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education.
Område
Hållbar utveckling

Kort beskrivning

Sweden - West Africa Network for Education and Research Exchange (SWANEX) är ett samarbete mellan fyra universitet i Nigeria, Ghana och Sverige med syftet att utveckla ett gemensamt forsknings- och utbildningsprogram och för att lägga grunden för ett långsiktigt utbyte.

Läs mer på den engelska sidan.