Sweden-East Africa University Network (SWEAFUN) | WEXSUS
Bild
Länkstig

Sweden-East Africa University Network (SWEAFUN)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Chalmers tekniska högskola, nio partneruniversitet i Östafrika

Finansiär
STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Område
Hållbar utveckling

Kort beskrivning

SWEAFUN är ett strategiskt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och nio partneruniversitet i Östafrika. Samarbetet leds av Wexsus. Initiativet ger möjlighet att sammanföra forskare, lärare och ledning från partneruniversiteten för att stärka jämlika partnerskap med hållbar utveckling som gemensamt mål.

Läs mer på den engelska sidan.