Tomas Berglund ny föreståndare för Wexsus | WEXSUS
Bild
Porträttfoto Tomas Berglund
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Tomas Berglund ny föreståndare för Wexsus

Publicerad

1 mars 2024 tillträder Tomas Berglund som föreståndare för samverkansarenan Wexsus. Tomas är professor i sociologi vid Göteborgs universitet och har under flera år varit involverad i Centrum för arbete och sysselsättning. Nyligen blev han också ledare för ett forskningsprogram om arbetsmarknadsutmaningar kopplat till den gröna omställningen i Västsverige.

När Tomas började sina studier vid Göteborgs universitet var första kursen geovetenskap. Avsikten var att så småningom komma in på biologprogrammet, vilket kändes som den naturliga inriktningen eftersom han under sin uppväxt i Mariestad var mycket naturintresserad och under många år aktiv i miljöorganisationen Fältbiologerna. Efterhand växte dock intresset för samhälle och sociala processer, med studier i filosofi, internationella förhållanden, ekonomisk historia och sociologi som följd. Studierna ledde sedan till forskarutbildningen i sociologi och 2001 skrev han en avhandling om attityder till arbete i den postindustriella samhällsomställningen. Sedan dess har Tomas undervisat och forskat vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och lett flera forskningsprojekt.

Tomas har också under lång tid varit engagerad i WE - Work and Employment Research Centre eller Centrum för arbete och sysselsättning, både som föreståndare och sedan 2020 som vice föreståndare. WE har under åren utvecklats till en viktig arena för arbetslivsfrågor och där framför allt WE:s webbinarier om hållbart arbetsliv har varit mycket välbesökta. Vid dessa tillfällen får forskare möjlighet att presentera och diskutera aktuell forskning med deltagare inom och utanför akademin.

Det som lockade Tomas att söka föreståndarskapet på Wexsus var fokuset på lärosäten och aktörer i Västsverige där det finns ett stort engagemang för en omställning mot ett hållbart samhälle som nu måste förverkligas.

– Genom Wexsus ges en möjlighet att se helheten i den omställning vi nu går in i, både vad gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Jag vill driva på utvecklingen, men vi behöver ha en förståelse för helheten och samtidigt se både möjligheterna och riskerna. Jag tycker om utmaningen i den komplexiteten, säger Tomas.

Erfarenheter från omställningsarbete tar han också med sig från det forskningsprogram som han leder om arbetsmarknadsutmaningar av den gröna omställningen i Västsverige, där fokus ligger på elektrifieringen och omställningen av fordonsklustret. Programmet kommer att följa omställningen och dess effekter på invånare, kommuner, myndigheter och andra lokala aktörer, bland annat vad gäller kompetensförsörjning, infrastruktur och befolkningsförändringar. Forskningsprogrammet involverar flera lärosäten i Västsverige med ämnen som företagsekonomi, ekonomisk geografi och sociologi.

– Min kvalitet som forskningsledare är att fånga upp och se möjligheter i projekt och vad som kan göras inom dem, att ta ett större grepp och se innebörden och följderna av möjliga åtgärder.

Föreståndarskapet för Wexsus är ett sexårigt förordnande och Tomas kommer arbete drygt halvtid som föreståndare och därutöver fortsätta med forskningen. För utvecklingen av Wexsus vill Tomas understryka det regionala och västsvenska fokuset.

–  Det är här som nu en mängd olika aktörer och partner: lärosäten, myndigheter, företag, civilsamhälle, och självklart många enskilda medborgare, omsätter omställningen i praktiken. Wexsus skall vara med i de processerna – hjälpa till med kontakter mellan forskning och samhälle, bidra med kunskap och förståelse, och driva fram viktiga och intressanta utvecklingsprojekt.

Samtidigt menar Tomas att vi måste förstå regionen både i ett nationellt och i ett globalt sammanhang; vilka förutsättningar och begränsningar har regionen för att driva på omställningen och hur påverkar regionen världen och hur påverkar världen regionen när vi ställer om?

Pam Fredman har varit tillförordnad föreståndare och lett verksamhetsutvecklingen sedan Wexsus beslutades om 2023 och kommer nu succesivt lämna över arbetsuppgifterna till Tomas.

–  Pam har byggt ett hus, nu ska det möbleras och inredas, avslutar Tomas.