Trollhättans stad ingår partnerskap med Wexsus | WEXSUS
Länkstig

Trollhättans stad ingår partnerskap med Wexsus

Publicerad

Trollhättans stad är den senaste organisationen att bli associerad partner till Wexsus. Partnerskapet innebär att kommunen stärker sitt samarbete med akademin genom Wexsus och ägarna Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Ett partnerskap ger dessutom utökade möjligheter för både Trollhättans stad och akademin att samverka med fler samhällsaktörer och partner både inom och utanför Wexsus.

Att vara associerad partner till Wexsus är möjligt för stora offentliga organisationer som delar Wexsus syfte och värden och som ser Wexsus som en gemensam arena för samverkan för hållbar utveckling mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Associerade partner, så som nu Trollhättans stad, kommer ingå i en partnergrupp som får en aktiv roll i Wexsus verksamhetsutveckling.

Bild
Said Niklund
- Genom att engagera oss i Wexsus får vi möjligheten att se helheten av den omställning vi genomgår, säger Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans stad.
Foto: Trollhättans stad

- Vi måste öka vår kunskap och vi måste samverka mer för att lyckas ställa om till hållbarhet. Genom att engagera oss i Wexsus får vi möjligheten att se helheten av den omställning vi genomgår, med fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och där blir Wexsus en viktig resurs, säger Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans stad.

För Wexsus del innebär partnerskapet med Trollhättan stad en möjlighet att bygga vidare på det samarbete som kommunen redan har med Högskolan Väst och fortsätta uppbyggnaden av de västsvenska lärosätenas strategiska samverkan med olika nyckelaktörer. Ambitionen är att förstärka varje partners kompetens och förmåga att bidra till en hållbar omställning. Trollhättan är känt för sitt hållbarhetsarbete och de aktiviteter som sker med fokus på Agenda 2030 och de 17 globala målen och kan inspirera andra aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. Nästa steg i Wexsus partnerskapsbyggande är att formalisera partnerskapen med fler kommuner och kommunalförbund i Västsverige.

- Det är mycket värdefullt att Trollhättans stad nu har gått med som associerad partner till Wexsus! Jag ser kommunerna som nyckelaktörer för att kunna göra en hållbar omställning av samhället utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Att Trollhättans stad dessutom redan har ett etablerat samarbete med Högskolan väst gör att samarbetet med Wexsus och de andra lärosätena i konsortiet kan komma igång snabbt, säger Wexsus föreståndare Tomas Berglund.