Västra Götalandsregionen blir medgrundande partner till Wexsus | WEXSUS
Länkstig

Västra Götalandsregionen blir medgrundande partner till Wexsus

Publicerad

Det är nu klart att Västra Götalandsregionen går in som medgrundare till samverkansarenan Wexsus. Vid sitt senaste möte beslutade miljö- och regionutvecklingsnämnden att stötta verksamheten under tre år.

När Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst i somras beslutade att bilda ett gemensamt konsortium i form av en samverkansarena för hållbar utveckling, gavs Västra Götalandsregionen i avtalet möjlighet att gå med som medgrundande partner. Nu har VGR:s miljö- och regionutvecklingsnämnd formellt beslutat att stötta verksamheten under en treårsperiod och gå in som medgrundare till Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling.

– Det är viktigt att kommuner och andra myndigheter lokalt och regionalt har ett nära samarbete med akademin. Det ger tillgång till ny kunskap och stöd med kvalificerade bedömningar av komplexa problem. Wexsus kommer att bli en viktig resurs i det arbetet, säger Anders Carlberg, strateg vid Västra Götalandsregionens avdelning Forskning, omställning och kompetens.

För att få till en hållbar omställning krävs ny kunskap och förbättrad samverkan där en samverkansarena som Wexsus kan underlätta kunskapsbildning mellan olika aktörer och vara en viktig del i det livslånga lärandet.

– Genom Wexsus stärks kompetensförsörjningen till offentlig sektor. Kommuner, regioner och andra myndigheter har uppdraget att se till att omställningen sker i praktiken. För det krävs kvalificerad kunskap och välutbildad personal från lärosätena, menar Anders Carlberg.

Akademins roll i den hållbara omställningen är att se till att omställningen både utgår från befintlig kunskap och att ny kunskap tas fram i samverkan mellan olika aktörer. Myndigheter så som Västra Götalandsregionen är nyckelaktörer för att sådan samverkan sker med akademin.

– När Västra Götalandsregionen nu går in och officiellt blir medgrundande partner, faller en mycket viktig pusselbit på plats, säger Tomas Berglund, Wexsus föreståndare. Vi kan nu med större kraft utveckla samverkan mellan alla samhällssektorer och skapa en västsvensk modell för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Västra Götalandsregionens roll som medgrundande partner till Wexsus innebär att de ingår i Wexsus styrgrupp tillsammans med de tre ägarlärosätena, med uppdrag att utveckla verksamheten under uppstartsåret. Förutom avtalet med Västra Götalandsregionen är andra avtal med associerade partner till Wexsus på gång för att stärka samverkan för en hållbar omställning ytterligare. Utöver de offentliga aktörerna avser Wexsus också att skapa samverkan med både näringsliv och civilsamhälle i Västsverige. Med alla parter runt bordet finns unika möjligheter för att göra en lyckad hållbar omställning av samhället.