Behandling av personuppgifter | WEXSUS
Länkstig

Behandling av personuppgifter

Göteborgs universitet ansvarar för denna webbplats. Göteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet. Universitetet värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.