Analyser och verktyg | WEXSUS
Länkstig

Analyser och verktyg

Här hittar du verktyg och kan göra analyser som ger dig information du behöver för att fatta välgrundade och hållbara beslut. Dessa analyser och verktyg hjälper till att visualisera och förstå komplexa sammanflätade system. Policyutveckling och rådgivning säkerställer att bästa praxis och evidensbaserade rekommendationer står i centrum för alla beslut.

Scenarier och framtidsstudier

Vi använder framtidsscenarier för att utforska olika möjliga framtider och identifiera hållbara utvecklingsvägar. Dessa scenarier hjälper beslutsfattare att förstå konsekvenserna av olika val och strategier, och stödjer informerade beslut för en hållbar framtid.

Policyutveckling och rådgivning

Wexsus arbetar aktivt med att utveckla och ge råd om policyer som främjar en hållbar omställning. Vi identifierar bästa praxis och ger rekommendationer till beslutsfattare på olika nivåer, vilket bidrar till informerade och effektiva policybeslut.

Dataanalys

Vi använder geografiska informationssystem (GIS) och andra digitala verktyg för att analysera och visualisera data. Dessa verktyg underlättar förståelsen av sammanflätade system och stöder effektivt beslutsfattande.

Kartor för ökad förståelse

Ett exempel är Trollhättans kartportal där bland annat strategiska planer, översvämningsrisker och naturskydd visualiseras på ett lättöverskådligt sätt.

Utforska kartportalen

SDG Impact Assessment Tool

Vi har utvecklat det här verktyget för att göra det enkelt för dig att lära dig eller andra om hållbar utveckling. Du kommer också att förstå hur den verksamhet du bedriver påverkar de globala målen.