Ansök om Renovas miljöstipendium 2024 | WEXSUS
Bild
Person med händerna i skyn vid sjö
Foto: Unsplash
Länkstig

Ansök om Renovas miljöstipendium 2024

Publicerad

Renova donerar årligen 100 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers, Göteborgs universitet, samt Högskolan Väst (ny partner för 2024) inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.

Renovas miljöstipendium är menat att stimulera forskning som syftar till förbättrad återvinning och avfallshantering, till exempel genom förebyggande av avfall, effektivare återvinning eller minskad miljöbelastning från sådana system.

Stipendiet avser att stimulera doktorander och unga forskare och ska i första hand användas för att vidareutveckla den egna forskningen. Det delas ut direkt till stipendiaten och är skattefritt.

Priset koordineras av Wexsus, och bedömningen görs av en jury bestående av representanter från Renova samt forskare från respektive lärosäte.

Ansökningsprocess, kriterier och bedömning

  • För att ansöka om stipendiet börjar du med att läsa igenom de detaljerade instruktionerna som finns här, där du också registrerar dina personliga uppgifter (del 1 av ansökan). Observera att de detaljerade instruktionerna endast finns på engelska, men att det går bra att skriva din ansökan på svenska.
  • Fullständig ansökan ska vara inlämnad via e-post till Caroline Petersson, caroline.petersson@wexsus.se, senast den 23:e augusti. Caroline besvarar också eventuella frågor kring stipendiet.
  • Till ung forskare räknas doktorander samt den som är i karriärspåret strax efter doktorsexamen till exempel en forskningsassistent eller post doc. Det har gått upp till fem år sedan personen disputerat och hen har inte nått docentnivå.
  • Stipendiaten kommer att presenteras under hösten 2024 på ett möte hos Renova, där stipendiaten förväntas delta. Stipendiejuryn möts och tar beslut om vinnare den 25:e september. Vänligen notera att vi inte kommenterar enskilda avslagna ansökningar.
  • Branschspecifika avfall som till exempel radioaktivt avfall, muddermassor och gruvavfall ligger utanför utlysningsområdet. Den forskning och de resultat som kan tillämpas i ett svenskt sammanhang ges företräde vid utvärderingen.

Läs mer och ansök här


Område
Utlysning