Länsstyrelsen blir partner till Wexsus | WEXSUS
Länkstig

Länsstyrelsen blir partner till Wexsus

Publicerad

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu beslutat att bli associerad partner till samverkansarenan Wexsus. Partnerskapet innebär att Länsstyrelsen stärker och formaliserar sitt samarbete för hållbar utveckling med Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Ett partnerskap med Wexsus ger dessutom utökade möjligheter för länsstyrelsen och akademin att tillsammans samverka med fler samhällsaktörer regionalt, nationellt och globalt.

Länsstyrelsen har uttryckt ett brett intresse av strukturerade samarbeten med forskningen och andra samhällsaktörer, inom bland annat hållbar utveckling och andra viktiga samhällsfrågor, vilket möjliggörs genom partnerskapet med Wexsus där även andra samhällssektorer möts och samverkar.

– Vi ser en stor potential i Wexsus som en öppen mötesplats för alla samhällsaktörer, där vi kan samverka för att öka kunskapen och förmågan till hållbar omställning. Därför vi vill ingå i arbetet med att skapa strategiska partnerskap i Västsverige, säger landshövding Sten Tolgfors.

För Wexsus del innebär partnerskapet med Länsstyrelsen en fortsatt uppbyggnad av de västsvenska lärosätenas strategiska samverkan med olika nyckelaktörer för att förstärka varje partners kompetens och förmåga att bidra till en hållbar omställning. Förutom de tre lärosätena Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst som i konsortieform äger Wexsus, så samarbetar Wexsus även med Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Jönköping University. Nästa steg i Wexsus partnerskapsbyggande är att formalisera partnerskapen med kommuner och kommunalförbund i Västsverige och på så sätt nå ut ännu bredare.

– Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen nu går med som associerad partner till Wexsus! Länsstyrelsen är en viktig aktör som spelar en avgörande roll i den hållbara omställningen i Västra Götaland. Vi kan nu med ännu större kraft förbättra samverkan för hållbar utveckling mellan akademin och regionala myndigheter och ta tillvara varandras kunskap, kompetens och erfarenheter, säger Wexsus föreståndare Tomas Berglund.