Nätverk - här hittar du andra som tänker lika och olika | WEXSUS
Länkstig

Nätverk - här hittar du andra som tänker lika och olika

Här kan du hitta information om våra forskarnätverk, studentnätverk, nätverk inom stadsutveckling och nätverk av kunskapsorganisationer i Norden. Vi samlar även andra nätverk som är av intresse för omställningen i Västsverige. Genom att förena olika aktörer och perspektiv, skapar vi en dynamisk och inkluderande arena för samverkan och kunskapsutbyte.