Vad hittar du mer hos oss? | WEXSUS
Bild
Länkstig

Vad hittar du mer hos oss?

Utöver vår egen verksamhet är vi också stolt värd för flera verksamheter, projekt och initiativ. På den här sidan kan du läsa mer om dem.

Urban Futures

Urban Futures – Centrum för hållbar stadsutveckling är en arena för samskapande mellan forskning och praktik. Urban Futures parter arbetar tillsammans för att identifiera regionala och lokala samhällsutmaningar där ny tillämpbar kunskap behöver skapas för att utveckla städer i en hållbar riktning.

WE - Work and Employment Research Centre

WE är en centrumbildning med syftet att främja forskningssamarbete, inom området hållbart arbete och sysselsättning, över disciplin-, fakultets-, universitets- och nationella gränser. WE ordnar regelbundet öppna seminarier för praktiker och forskare för att nå ut med forskningskunskap i samhället.

SDSN Northern Europe

SDSN Northern Europe är en del av det globala FN-initiativet Sustainable Development Solutions Network (SDSN). SDSN Northern Europe kopplar samman nordiska universitet och andra kunskapsinstitutioner för att gå från kunskap till handling för de globala målen för hållbar utveckling.

Sidas Helpdesk för miljö och klimat

Sidas helpdesk för miljö och klimat är ett myndighetssamarbete mellan Sida, Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet, med syftet att stödja ökad integrering av miljöfrågor i det svenska utvecklingssamarbetet. Sidas helpdesk stöttar all personal på Sida och svenska ambassader med alla typer av frågor som relaterar till miljö och klimat i svenskt utvecklingssamarbete.

Sweden-East Africa University Network (SWEAFUN)

SWEAFUN är ett strategiskt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och nio partneruniversitet i Östafrika. Initiativet ger möjlighet att sammanföra forskare, lärare och ledning från partneruniversiteten för att stärka jämlika partnerskap med hållbar utveckling som gemensamt mål.

SWANEX

Sweden - West Africa Network for Education and Research Exchange (SWANEX) är ett samarbete mellan fyra universitet i Nigeria, Ghana och Sverige med syftet att utveckla ett gemensamt forsknings- och utbildningsprogram och för att lägga grunden för ett långsiktigt utbyte.